System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Zawody wg starej i nowej klasyfikacji

W tabeli poniżej zestawiono zawody według starej i nowej klasyfikacji zawodów. Zawody, które są nowe lub bazują na innych zawodach z poprzedniej klasyfikacji, mają podane odwołania, zaznaczone strzałkami. Do niektórych zawodów w nowej klasyfikacji przypisano wydzielone podstawy programowe, publikowane na stronach KOWEZiU. Warto zauważyć, że nowe postawy programowe są modelowane pod wdrażanie modułowych programów kształcenia zawodowego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poniższą tabelą i nowymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach.

Data ostatniej aktualizacji: 31.01.2012

Dotychczasowa klasyfikacja zawodów Nowa klasyfikacja zawodów od 01.09.2012
Nr zawodu Nazwa zawodu Nr zawodu Nazwa zawodu
347[01] Aktor cyrkowy 343502 Aktor cyrkowy
347[02] Aktor scen muzycznych 343601 Aktor scen muzycznych
347[03] Animator kultury 343901 Animator kultury
313[06] Asystent operatora dźwięku alt patrz Technik realizacji dźwięku alt
patrz Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej alt alt 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
322[01] Asystentka stomatologiczna 325101 Asystentka stomatologiczna
712[01] Betoniarz-zbrojarz 711402 Betoniarz-zbrojarz
348[01] Bibliotekarz 343301 Bibliotekarz
721[01] Blacharz 721301 Blacharz
721[05] Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Blacharz izolacji przemysłowych
721[03] Blacharz samochodowy 721306 Blacharz samochodowy
712[02] Cieśla 711501 Cieśla
741[01] Cukiernik 751201 Cukiernik
713[01] Dekarz 712101 Dekarz
322[20] Dietetyk 322001 Dietetyk
825[01] Drukarz 732201 Drukarz
724[05] Elektromechanik 741201 Elektromechanik
724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych
724[01] Elektryk 741103 Elektryk
347[09] Florysta 343203 Florysta
313[05] Fotograf 343101 Fotograf
313[01] Fototechnik 343104 Fototechnik
514[01] Fryzjer 514101 Fryzjer
744[03] Garbarz skór 753501 Garbarz skór
811[01] Górnik eksploatacji otworowej 811301 Górnik eksploatacji otworowej
711[02] Górnik eksploatacji podziemnej 811101 Górnik eksploatacji podziemnej
711[03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
322[03] Higienistka stomatologiczna 325102 Higienistka stomatologiczna
734[02] Introligator 732301 Introligator
744[01] Kaletnik 753702 Kaletnik
711[04] Kamieniarz 711301 Kamieniarz
512[01] Kelner 513101 Kelner
714[02] Kominiarz 713303 Kominiarz
311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych alt patrz Stroiciel fortepianów i pianin alt
742[02] Koszykarz-plecionkarz 731702 Koszykarz-plecionkarz
722[04] Kowal 722101 Kowal
743[01] Krawiec 753105 Krawiec
512[02] Kucharz 512001 Kucharz
512[05] Kucharz małej gastronomii alt patrz Technik żywienia i usług gastronomicznych alt
743[02] Kuśnierz 753106 Kuśnierz
714[03] Lakiernik 713201 Lakiernik
714[01] Malarz-tapeciarz alt patrz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie alt
731[01] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 723103 Mechanik pojazdów samochodowych
731[03] Mechanik precyzyjny 731103 Mechanik precyzyjny
723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
721[04] Modelarz odlewniczy 721104 Modelarz odlewniczy
712[03] Monter budownictwa wodnego 711701 Monter budownictwa wodnego
713[07] Monter instalacji gazowych
713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych alt patrz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych alt
731[02] Monter instrumentów muzycznych
713[08] Monter izolacji budowlanych 712401 Monter izolacji budowlanych
713[09] Monter izolacji przemysłowych 712403 Monter izolacji przemysłowych
721[02] Monter kadłubów okrętowych 721402 Monter kadłubów okrętowych
712[04] Monter konstrukcji budowlanych 711102 Monter konstrukcji budowlanych
725[03] Monter mechatronik 742114 Monter mechatronik
712[05] Monter nawierzchni kolejowej 711603 Monter nawierzchni kolejowej
725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
713[03] Monter sieci komunalnych alt patrz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych alt
patrz
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
Monter sieci komunalnych alt
alt 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
713[04] Monter systemów rurociągowych 712613 Monter systemów rurociągowych
patrz Malarz-tapeciarz alt,
Posadzkarz, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie alt
alt 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
725[01] Monter-elektronik 742102 Monter-elektronik
723[05] Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
712[06] Murarz alt patrz Murarz-tynkarz alt
patrz Murarz alt alt 711204 Murarz-tynkarz
347[04] Muzyk 343602 Muzyk
744[02] Obuwnik 753602 Obuwnik
621[01] Ogrodnik 611303 Ogrodnik
812[01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
823[01] Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
812[02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
812[03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
827[01] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
833[02] Operator maszyn leśnych 834105 Operator maszyn leśnych
826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
722[02] Operator obrabiarek skrawających 722307 Operator obrabiarek skrawających
813[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznego
813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
513[02] Opiekun medyczny 532102 Opiekun medyczny
346[05] Opiekun osoby starszej 341202 Opiekun osoby starszej
346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 Opiekun w domu pomocy społecznej
322[21] Opiekunka dziecięca 325905 Opiekunka dziecięca
346[03] Opiekunka środowiskowa 341204 Opiekunka środowiskowa
731[04] Optyk-mechanik 731104 Optyk-mechanik
322[05] Ortoptystka 325906 Ortoptystka
741[02] Piekarz 751204 Piekarz
347[07] Plastyk 343204 Plastyk
713[05] Posadzkarz alt patrz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie alt
913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
322[17] Protetyk słuchu 321401 Protetyk słuchu
612[01] Pszczelarz 612302 Pszczelarz
322[06] Ratownik medyczny 325601 Ratownik medyczny
712[07] Renowator zabytków architektury alt patrz Technik renowacji elementów architektury alt
743[04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
613[01] Rolnik 613003 Rolnik
632[01] Rybak śródlądowy 622201 Rybak śródlądowy
741[03] Rzeźnik-wędliniarz alt patrz Wędliniarz alt
522[01] Sprzedawca 522301 Sprzedawca
742[01] Stolarz 752205 Stolarz
patrz Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych alt alt 311933 Stroiciel fortepianów i pianin
722[03] Ślusarz 722204 Ślusarz
347[08] Tancerz 343701 Tancerz
743[03] Tapicer 753402 Tapicer
343[01] Technik administracji 334306 Technik administracji
341[01] Technik agrobiznesu 331402 Technik agrobiznesu
311[02] Technik analityk 311103 Technik analityk
321[07] Technik architektury krajobrazu 314202 Technik architektury krajobrazu
348[02] Technik archiwista 441403 Technik archiwista
311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
314[06] Technik awionik 315316 Technik awionik
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
311[04] Technik budownictwa 311204 Technik budownictwa
311[05] Technik budownictwa okrętowego 311910 Technik budownictwa okrętowego
311[49] Technik budownictwa wodnego 311205 Technik budownictwa wodnego
patrz Technik instrumentów muzycznych alt alt 311934 Technik budowy fortepianów i pianin
311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych
322[09] Technik dentystyczny 321402 Technik dentystyczny
311[45] Technik drogownictwa 311206 Technik drogownictwa
311[06] Technik dróg i mostów kolejowych 311207 Technik dróg i mostów kolejowych
313[08] Technik dźwięku
341[02] Technik ekonomista 331403 Technik ekonomista
342[03] Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali
311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
311[07] Technik elektronik 311408 Technik elektronik
322[18] Technik elektroniki medycznej alt patrz Technik elektroniki i informatyki medycznej alt
patrz Technik elektroniki medycznej alt alt 311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej
322[19] Technik elektroradiolog 321103 Technik elektroradiolog
311[08] Technik elektryk 311303 Technik elektryk
311[54] Technik energetyk 311307 Technik energetyk
322[10] Technik farmaceutyczny 321301 Technik farmaceutyczny
311[09] Technik garbarz 311912 Technik garbarz
311[55] Technik gazownictwa 311913 Technik gazownictwa
311[10] Technik geodeta 311104 Technik geodeta
311[11] Technik geofizyk
311[12] Technik geolog 311106 Technik geolog
311[13] Technik górnictwa odkrywkowego 311701 Technik górnictwa odkrywkowego
311[14] Technik górnictwa otworowego 311702 Technik górnictwa otworowego
311[15] Technik górnictwa podziemnego 311703 Technik górnictwa podziemnego
341[03] Technik handlowiec 522305 Technik handlowiec
321[01] Technik hodowca koni 314203 Technik hodowca koni
341[04] Technik hotelarstwa 422402 Technik hotelarstwa
311[16] Technik hutnik 311704 Technik hutnik
311[17] Technik hydrolog
348[03] Technik informacji naukowej
312[01] Technik informatyk 351203 Technik informatyk
311[18] Technik instrumentów muzycznych alt patrz Technik budowy fortepianów i pianin alt
311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji
522[02] Technik księgarstwa 522306 Technik księgarstwa
321[02] Technik leśnik 314301 Technik leśnik
342[04] Technik logistyk 333107 Technik logistyk
322[12] Technik masażysta 325402 Technik masażysta
311[20] Technik mechanik 311504 Technik mechanik
314[05] Technik mechanik lotniczy 315317 Technik mechanik lotniczy
314[03] Technik mechanik okrętowy 315105 Technik mechanik okrętowy
311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Technik mechanizacji rolnictwa
311[50] Technik mechatronik 311410 Technik mechatronik
311[23] Technik meteorolog
314[01] Technik nawigator morski 315214 Technik nawigator morski
341[05] Technik obsługi turystycznej 422103 Technik obsługi turystycznej
311[25] Technik obuwnik 311916 Technik obuwnik
515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
311[24] Technik ochrony środowiska 325511 Technik ochrony środowiska
311[26] Technik odlewnik 311705 Technik odlewnik
321[03] Technik ogrodnik 314205 Technik ogrodnik
322[16] Technik optyk 325302 Technik optyk
313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej alt patrz Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej alt
342[01] Technik organizacji reklamy 333906 Technik organizacji reklamy
341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych alt patrz Technik żywienia i usług gastronomicznych alt
322[13] Technik ortopeda 321403 Technik ortopeda
311[27] Technik papiernictwa 311601 Technik papiernictwa
311[52] Technik pojazdów samochodowych 311513 Technik pojazdów samochodowych
311[28] Technik poligraf alt patrz
Technik procesów drukowania,
Technik procesów introligatorskich alt
315[02] Technik pożarnictwa 311919 Technik pożarnictwa
419[01] Technik prac biurowych 411004 Technik prac biurowych
patrz Technik poligraf alt alt 311935 Technik procesów drukowania
patrz Technik poligraf alt alt 311936 Technik procesów introligatorskich
311[[53] Technik przeróbki kopalin stałych 311706 Technik przeróbki kopalin stałych
321[12] Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
321[04] Technik pszczelarz 314206 Technik pszczelarz
412[01] Technik rachunkowości 431103 Technik rachunkowości
313[09] Technik realizacji dźwięku  352120 Technik realizacji dźwięku
patrz Asystent operatora dźwięku alt  alt 352122 Technik realizacji nagrań
i nagłośnień
patrz Renowator zabytków architektury, Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego alt alt 311210 Technik renowacji elementów architektury
321[05] Technik rolnik 314207 Technik rolnik
321[06] Technik rybactwa śródlądowego 314208 Technik rybactwa śródlądowego
314[04] Technik rybołówstwa morskiego 315215 Technik rybołówstwa morskiego
342[02] Technik spedytor 333108 Technik spedytor
321104 Technik sterylizacji medycznej
347[10] Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego alt patrz Technik renowacji elementów architektury alt
311[30] Technik technologii ceramicznej 311921 Technik technologii ceramicznej
311[31] Technik technologii chemicznej 311603 Technik technologii chemicznej
311[32] Technik technologii drewna 311922 Technik technologii drewna
311[34] Technik technologii odzieży 311924 Technik technologii odzieży
311[33] Technik technologii szkła 311925 Technik technologii szkła
311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych 311926 Technik technologii wyrobów skórzanych
321[09] Technik technologii żywności 314403 Technik technologii żywności
312[02] Technik teleinformatyk 351103 Technik teleinformatyk
311[37] Technik telekomunikacji 352203 Technik telekomunikacji
342[05] Technik transportu drogowego 311927 Technik transportu drogowego
311[38] Technik transportu kolejowego 311928 Technik transportu kolejowego
341[08] Technik turystyki wiejskiej 515203 Technik turystyki wiejskiej
313[04] Technik urządzeń audiowizualnych
312[03] Technik tyfloinformatyk 351204 Technik tyfloinformatyk
311[56] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311[39] Technik urządzeń sanitarnych 311209 Technik urządzeń sanitarnych
514[02] Technik usług fryzjerskich 514105 Technik usług fryzjerskich
514[03] Technik usług kosmetycznych 514207 Technik usług kosmetycznych
421[02] Technik usług pocztowych i finansowych 421108 Technik usług pocztowych
i finansowych
322[14] Technik weterynarii 324002 Technik weterynarii
311[40] Technik wiertnik 311707 Technik wiertnik
311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311[41] Technik włókiennik 311932 Technik włókiennik
314[02] Technik żeglugi śródlądowej 315216 Technik żeglugi śródlądowej
321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego alt patrz Technik żywienia i usług gastronomicznych alt
patrz Kucharz małej gastronomii,
Technik organizacji usług gastronomicznych,
Technik żywienia i gospodarstwa domowego alt
alt 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie alt patrz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie alt
322[15] Terapeuta zajęciowy 325907 Terapeuta zajęciowy
patrz Rzeźnik-wędliniarz 751107 Wędliniarz
811[02] Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych alt patrz Wiertacz alt
patrz Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych alt alt 811305 Wiertacz
712[08] Zdun 711203 Zdun
731[05] Zegarmistrz 731106 Zegarmistrz
731[06] Złotnik-jubiler 731305 Złotnik-jubiler

 
Opracowała: J. Ksieniewicz
redaktor portalu

Dodaj temat do forum