System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Artykuły

Programy modułowe i pakiety edukacyjne opracowane do 2011 r.

Poniżej znajdują się elektroniczne wersje programów nauczania o strukturze modułowej dla 186 zawodów; 5 modułowych programów nauczania opracowano w Wydziale Rozwoju Programów, w latach 2000-2003, 131 modułowych programów nauczania zostało opracowanych w ramach projektu EFS „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”, w latach 2004-2008 oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania.

Modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne można pobierać bezpłatnie.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2012

Nazwa i symbol zawodu 
Modułowy program nauczania                      
   Pakiety edukacyjne           Podstawa programowa
asystent operatora dźwięku 313[06] pakiety 313[06] podstawa 313[06]
asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] pakiety 346[02] podstawa 346[02]
asystentka stomatologiczna 322[01] pakiety 322[01] podstawa 322[01]
betoniarz-zbrojarz 712[01] pakiety 712[01] podstawa 712[01]
blacharz 721[01] pakiety 721[01] podstawa 721[01]
blacharz samochodowy 721[03] pakiety 721[03] podstawa 721[03]
cieśla 712[02] pakiety 712[02] podstawa 712[02]
cukiernik 741[01] pakiety 741[01] podstawa 741[01]
dekarz 713[01] pakiety 713[01] podstawa 713[01]
dietetyk 321[11] pakiety 321[11] podstawa 321[11]
drukarz 825[01] pakiety 825[01] podstawa 825[01]
elektromechanik 724[05] pakiety 724[05] podstawa 724[05]
elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] pakiety 724[02] podstawa 724[02]
elektryk 724[01] pakiety 724[01] podstawa 724[01]
fotograf 313[05] pakiety 313[05] podstawa 313[05]
fototechnik 313[01] pakiety 313[01] podstawa 313[01]
fryzjer 514[01] pakiety 514[01] podstawa 514[01]
garbarz skór 744[03] pakiety 744[03] podstawa 744[03]
górnik eksploatacji otworowej 811[01] pakiety 811[01] podstawa 811[01]
górnik eksploatacji podziemnej 711[02] pakiety 711[02] podstawa 711[02]
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 711[03] pakiety 711[03] podstawa 711[03]
higienistka stomatologiczna 322[03] pakiety 322[03] podstawa 322[03]
introligator 734[02]   pakiety 734[02]   podstawa 734[02]
kaletnik 744[01]   pakiety 744[01]   podstawa 744[01]
kamieniarz 711[04]   pakiety 711[04]   podstawa 711[04]
kelner 512[01]   pakiety 512[01]   podstawa 512[01]
kominiarz 714[02]   pakiety 714[02]   podstawa 714[02]
korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 311[01]   pakiety 311[01]   podstawa 311[01]
koszykarz-plecionkarz 742[02]   pakiety 742[02]   podstawa 742[02]
kowal 722[04]   pakiety 722[04]   podstawa 722[04]
krawiec 743[01]   pakiety 743[01]   podstawa 743[01]
kucharz 512[02]   pakiety 512[02]   podstawa 512[02]
kucharz małej gastronomii 512[05]   pakiety 512[05]   podstawa 512[05]
kuśnierz 743[02]   pakiety 743[02]   podstawa 743[02]
lakiernik 714[03]   pakiety 714[03]   podstawa 714[03]
malarz-tapeciarz 714[01]   pakiety 714[01]   podstawa 714[01]
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731[01]   pakiety 731[01]   podstawa 731[01] 
mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01]   pakiety 833[01]   podstawa 833[01]
mechanik monter maszyn i urządzeń 723[02]   pakiety 723[02]   podstawa 723[02]
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 723[03]   pakiety 723[03]   podstawa 723[03]
mechanik pojazdów samochodowych 723[04]   pakiety 723[04]   podstawa 723[04]
mechanik precyzyjny 731[03]   pakiety 731[03]   podstawa 731[03]
modelarz odlewniczy 722[01]   pakiety 722[01]   podstawa 722[01]
monter budownictwa wodnego 712[03]   pakiety 712[03]   podstawa 712[03]
monter-elektronik 725[01]   pakiety 725[01]   podstawa 725[01]
monter instalacji gazowych 713[07]   pakiety 713[07]   podstawa 713[07]
monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02]   pakiety 713[02]   podstawa 713[02]
monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 723[05]   pakiety 723[05]   podstawa 723[05]
monter instrumentów muzycznych 731[02]   pakiety 731[02]   podstawa 731[02]
monter izolacji budowlanych 713[08]   pakiety 713[08]   podstawa 713[08]
monter kadłubów okrętowych 721[02]   pakiety 721[02]   podstawa 721[02]
monter konstrukcji budowlanych 712[04]   pakiety 712[04]   podstawa 712[04]
monter mechatronik 725[03]   pakiety 725[03]   podstawa 725[03]
monter nawierzchni kolejowej 712[05]   pakiety 712[05]   podstawa 712[05]
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02]   pakiety 725[02]   podstawa 725[02]
monter sieci komunalnych 713[03]   pakiety 713[03]   podstawa 713[03]
monter systemów rurociągowych 713[04]   pakiety 713[04]   podstawa 713[04]
murarz 712[06]   pakiety 712[06]   podstawa 712[06]
obuwnik 744[02]   pakiety 744[02]   podstawa 744[02]
ogrodnik 621[01]   pakiety 621[01]   podstawa 621[01]
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812[01]   pakiety 812[01]   podstawa 812[01]
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812[02]   pakiety 812[02]   podstawa 812[02]
operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812[03]   pakiety 812[03]   podstawa 812[03]
operator maszyn leśnych 833[02]   pakiety 833[02]   podstawa 833[02]
operator maszyn w przemyśle włókienniczym 826[01]   pakiety 826[01]   podstawa 826[01]
operator obrabiarek skrawających 722[02]   pakiety 722[02]   podstawa 722[02]
operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01]   pakiety 813[01]   podstawa 813[01]
operator urządzeń przemysłu chemicznego 815[01]   pakiety 815[01]   podstawa 815[01]
operator urządzeń przemysłu spożywczego 827[01]   pakiety 827[01]   podstawa 827[01]
operator urządzeń przemysłu szklarskiego 813[02]   pakiety 813[02]   podstawa 813[02]
opiekun w domu pomocy społecznej 346[04]   pakiety 346[04]   podstawa 346[04]
opiekunka dziecięca 513[01]   pakiety 513[01]   podstawa 513[01]
opiekunka środowiskowa 346[03]   pakiety 346[03]   podstawa 346[03]
optyk mechanik 731[04]   pakiety 731[04]   podstawa 731[04]
ortoptystka 322[05]   pakiety 322[05]   podstawa 322[05]
piekarz 741[02]   pakiety 741[02]   podstawa 741[02]
posadzkarz 713[05]   pakiety 713[05]   podstawa 713[05]
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01]   pakiety 913[01]   podstawa 913[01]
protetyk słuchu 322[17]   pakiety 322[17]   podstawa 322[17]
pszczelarz 612[01]   pakiety 612[01]   podstawa 612[01]
ratownik medyczny 322[06]   pakiety 322[06]   podstawa 322[06]
renowator zabytków architektury 712[07]   pakiety 712[07]   podstawa 712[07]
rękodzielnik wyrobów włókienniczych 743[04]   pakiety 743[04]   podstawa 743[04]
rolnik 613[01]   pakiety 613[01]   podstawa 613[01]
rybak śródlądowy 632[01]   pakiety 632[01]   podstawa 632[01]
rzeźnik-wędliniarz 741[03]   pakiety 741[03]   podstawa 741[03]
sprzedawca 522[01]   pakiety 522[01]   podstawa 522[01]
stolarz 742[01]   pakiety 742[01]   podstawa 742[01]
ślusarz 722[03]   pakiety 722[03]   podstawa 722[03]
tapicer 743[03]   pakiety 743[03]   podstawa 743[03]
technik administracji 343[01]   pakiety 343[01]   podstawa 343[01]
technik agrobiznesu 341[01]   pakiety 341[01]   podstawa 341[01]
technik analityk 311[02]   pakiety 311[02]   podstawa 311[02]
technik architektury krajobrazu 321[07]   pakiety 321[07]   podstawa 321[07]
technik archiwista 348[02]   pakiety 348[02]   podstawa 348[02]
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46]   pakiety 311[46]   podstawa 311[46]
technik awionik 314[06]   pakiety 314[06]   podstawa 314[06]
technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01]   pakiety 315[01]   podstawa 315[01]
technik budownictwa 311[04]   pakiety 311[04]   podstawa 311[04]
technik budownictwa okrętowego 311[05]   pakiety 311[05]   podstawa 311[05]
technik budownictwa wodnego 311[49]   pakiety 311[49]   podstawa 311[49]
technik dentystyczny 322[09]   pakiety 322[09]   podstawa 322[09]
technik drogownictwa 311[45]   pakiety 311[45]   podstawa 311[45]
technik dróg i mostów kolejowych 311[06]   pakiety 311[06]   podstawa 311[06]
technik ekonomista 341[02]   pakiety 341[02]   podstawa 341[02]
technik eksploatacji portów i terminali 342[03]   pakiety 342[03]   podstawa 342[03]
technik elektroenergetyk transportu szynowego 311[47]   pakiety 311[47]   podstawa 311[47]
technik elektronik 311[07]   pakiety 311[07]   podstawa 311[07]
technik elektroniki medycznej 322[18]   pakiety 322[18]   podstawa 322[18]
technik elektroradiolog 322[19]   pakiety 322[19]   podstawa 322[19]
technik elektryk 311[08]    pakiety 311[08]   podstawa 311[08]
technik farmaceutyczny 322[10]    pakiety 322[10]   podstawa 322[10]
technik garbarz 311[09]    pakiety 311[09]   podstawa 311[09]
technik geodeta 311[10]    pakiety 311[10]   podstawa 311[10]
technik geofizyk 311[11]    pakiety 311[11]   podstawa 311[11]
technik geolog 311[12]    pakiety 311[12]   podstawa 311[12]
technik górnictwa odkrywkowego 311[13]    pakiety 311[13]   podstawa 311[13]
technik górnictwa otworowego 311[14]    pakiety 311[14]   podstawa 311[14]
technik górnictwa podziemnego 311[15]    pakiety 311[15]   podstawa 311[15]
technik handlowiec 341[03]    pakiety 341[03]   podstawa 341[03]
technik hodowca koni 321[01]    pakiety 321[01]   podstawa 321[01]
technik hotelarstwa 341[04]    pakiety 341[04]   podstawa 341[04]
technik hutnik 311[16]    pakiety 311[16]   podstawa 311[16]
technik hydrolog 311[17]    pakiety 311[17]   podstawa 311[17]
technik informacji naukowej 348[03]    pakiety 348[03]   podstawa 348[03]
technik informatyk 312[01]    pakiety 312[01]   podstawa 312[01]
technik instrumentów muzycznych 311[18]   pakiety 311[18]   podstawa 311[18]
technik inzynierii środowiska i melioracji 311[19]    pakiety 311[19]   podstawa 311[19]
technik księgarstwa 522[02]    pakiety 522[02]   podstawa 522[02]
technik leśnik 321[02]    pakiety 321[02]   podstawa 321[02]
technik logistyk 342[04]    pakiety 342[04]   podstawa 342[04]
technik masażysta 322[12]    pakiety 322[12]   podstawa 322[12]
technik mechanik 311[20]    pakiety 311[20]   podstawa 311[20]
technik mechanik lotniczy 314[05]    pakiety 314[05]   podstawa 314[05]
technik mechanik okrętowy 314[03]    pakiety 314[03]   podstawa 314[03]
technik mechanizacji rolnictwa 311[22]    pakiety 311[22]   podstawa 311[22]
technik mechatronik 311[50]    pakiety 311[50]   podstawa 311[50]
technik meteorolog 311[23]    pakiety 311[23]   podstawa 311[23]
technik nawigator morski 314[01]    pakiety 314[01]   podstawa 314[01]
technik obsługi turystycznej 341[05]    pakiety 341[05]   podstawa 341[05]
technik obuwnik 311[25]    pakiety 311[25]   podstawa 311[25]
technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]    pakiety 515[01]   podstawa 515[01]
technik ochrony środowiska 311[24]   pakiety 311[24]   podstawa 311[24]
technik odlewnik 311[26]   pakiety 311[26]   podstawa 311[26]
technik ogrodnik 321[03]   pakiety 321[03]   podstawa 321[03]
technik optyk 322[16]   pakiety 322[16]   podstawa 322[16]
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]   pakiety 313[07]   podstawa 313[07]
technik organizacji reklamy 342[01]   pakiety 342[01]   podstawa 342[01]
technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]   pakiety 341[07]   podstawa 341[07]
technik ortopeda 322[13]   pakiety 322[13]   podstawa 322[13]
technik papiernictwa 311[27]   pakiety 311[27]   podstawa 311[27]
technik poligraf 311[28]   pakiety 311[28]   podstawa 311[28]
technik pożarnictwa 315[02]   pakiety 315[02]   podstawa 315[02]
technik prac biurowych 419[01]    pakiety 419[01]   podstawa 419[01]
technik pszczelarz 321[04]    pakiety 321[04]   podstawa 321[04]
technik rachunkowości 412[01]    pakiety 412[01]   podstawa 412[01]
technik rolnik 321[05]    pakiety 321[05]   podstawa 321[05]
technik rybactwa śródlądowego 321[06]    pakiety 321[06]   podstawa 321[06]
technik rybołówstwa morskiego 314[04]    pakiety 314[04]   podstawa 314[04]
technik spedytor 342[02]    pakiety 342[02]   podstawa 342[02]
technik technologii ceramicznej 311[30]    pakiety 311[30]   podstawa 311[30]
technik technologii chemicznej 311[31]    pakiety 311[31]   podstawa 311[31]
technik technologii drewna 311[32]    pakiety 311[32]   podstawa 311[32]
technik technologii odzieży 311[34]    pakiety 311[34]   podstawa 311[34]
technik technologii szkła 311[33]    pakiety 311[33]   podstawa 311[33]
technik technologii wyrobów skórzanych 311[35]    pakiety 311[35]   podstawa 311[35]
technik technologii żywności 321[09]    pakiety 321[09]   podstawa 321[09]
technik teleinformatyk 312[02]    pakiety 312[02]   podstawa 312[02]
technik telekomunikacji 311[37]    pakiety 311[37]   podstawa 311[37]
technik transportu kolejowego 311[38]    pakiety 311[38]   podstawa 311[38]
technik urządzeń audiowizualnych 313[04]    pakiety 313[04]   podstawa 313[04]
technik urządzeń sanitarnych 311[39]    pakiety 311[39]   podstawa 311[39]
technik usług fryzjerskich 514[02]    pakiety 514[02]   podstawa 514[02]
technik usług kosmetycznych 514[03]    pakiety 514[03]   podstawa 514[03]
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]    pakiety 421[01]   podstawa 421[01]
technik weterynarii 322[14]    pakiety 322[14]   podstawa 322[14]
technik wiertnik 311[40]    pakiety 311[40]   podstawa 311[40]
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311[42]    pakiety 311[42]   podstawa 311[42]
technik włókiennik 311[41]    pakiety 311[41]   podstawa 311[41]
technik żeglugi śródlądowej 314[02]    pakiety 314[02]   podstawa 314[02]
technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]    pakiety 321[10]   podstawa 321[10]
technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]    pakiety 713[06]   podstawa 713[06]
terapeuta zajęciowy 322[15]    pakiety 322[15]   podstawa 322[15]
zdun 712[08]    pakiety 712[08]   podstawa 712[08]
zegarmistrz 731[05]    pakiety 731[05]   podstawa 731[05]
złotnik jubiler 731[06]    pakiety 731[06]   podstawa 731[06]

Dodaj temat do forum