System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Relacja z konferencji „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”

W dniach 26-27 listopada 2012 r. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zorganizował konferencję pt. „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ochotniczych hufców pracy. Tematyka konferencji dotyczyła organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) – nowej, wprowadzonej od 1 września tego roku formy kształcenia pozaszkolnego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią jeden z kluczowych elementów uelastycznienia ścieżek kształcenia budując pomost pomiędzy systemem formalnego i pozaformalnego kształcenia. Jednocześnie stanowią wyzwanie organizacyjne i programowe dla ich organizatorów. Konferencja była odpowiedzią na potrzeby środowiska dotyczące przybliżenia tej problematyki.

czytaj więcej >>>

Dodaj temat do forum