System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Zaproszenie na szkolenie „Doskonalenie Kadry Kształcenia Na Odległość”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza nabór na szkolenie „Doskonalenie Kadry KNO” w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. 

Tematyka:
Cykl szkoleniowy obejmuje takie obszary jak: znajomość wykorzystywanych technologii (platforma Moodle), prowadzenie zajęć zdalnych, tworzenie zasobów dydaktycznych do kursów e-learninowych, organizacja i jakość kształcenia na odległość. Tematyka szkoleń została tak dobrana, aby uczestnicy po zakończeniu cyklu szkoleniowego potrafili, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, nie tylko podnieść jakość zajęć dydaktycznych, ale wiedzieli także jak skutecznie zorganizować KNO w placówce oświatowej.

Adresaci:
Szkolenie dedykowane jest trzyosobowym zespołom z publicznych placówek oświatowych (zasadniczych szkół zawodowych, techników, centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół policealnych) składającym się z: dyrektora/v-ce dyrektora, nauczyciela i administratora sieci/nauczyciela informatyki.

Organizacja:
Podczas cyklu szkoleniowego, zespoły będą nabywać i doskonalić swe umiejętności  zarówno na kursach e-learningowych, jak i w trakcie dwóch weekendowych zjazdów odbywających się w Warszawie lub jej okolicach. Pierwszy zjazd rozpoczyna cykl szkoleniowy. Każdy zespół w procesie rekrutacji, w miare wolnych miejsc, może wybrać dogodny dla siebie termin rozpoczęcia cyklu szkoleniowego (patrz: tabela poniżej). Konieczne jest, aby członkowie z danego zespołu uczestniczyli w tej samej turze szkoleniowej.

 

Terminy

Tura I

 • zjazd I - 07.09. –  09.09.
 • zjazd II -19.10. –  20.10.

Tura II

 • zjazd I - 14.09. – 16.09.
 • zjazd II - 26.10. – 27.10.

Tura III

 • zjazd I - 21.09. – 23.09.
 • zjazd II - 09.11. – 10.11.

Tura IV

 • zjazd I - 28.09. – 30.10.
 • zjazd II – 16.11.– 18.11.

UWAGA:Wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy wskazać tylko jedną turę.

Cykl szkoleniowy:

 • realizowany będzie w trzech ścieżkach dydaktycznych, dedykowanych poszczególnym członkom zespołu.  
 • obejmuje 6 tygodni w przypadku dyrektorów/v-ce dyrektorów oraz administratorów/nauczycieli informatyki; 8 tygodni w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego.

Organizator zapewnia: nocleg wraz z pełnym wyżywieniem, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży, a w przypadku gdy szkolenie będzie realizowane w okolicach Warszawy, gwarantuje transport z centrum do miejsca szkolenia. Udział w pełnym cyklu szkoleniowym potwierdzony będzie certyfikatem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie wszystkich kursów szkoleniowych przewidzianych w danej ścieżce dydaktycznej.

Warunki uczestnictwa:

 • zatrudnienie w placówce oświatowej
 • stały dostęp do Internetu
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – zarówno w formie on-line jak i w wersji papierowej podpisanej przez członków zespołu

doc pobierz formularz

UWAGA: jeden zespół wypełnia jeden formularz on-line + jeden w wersji papierowej

Formularze należy przesłać na adres:

 • w wersji elektronicznej (on-line): na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w wersji papierowej na adres:
  ul. Płatowcowa 13 02-635 Warszawa
  z  dopiskiem „Rekrutacja - Doskonalenie kadry KNO”
 • zobowiązanie (potwierdzone deklaracją w formularzu) do przeprowadzenia w 2013 r. kursu e-learningowego dla minimum 10 uczniów/słuchaczy z macierzystej placówki oświatowej. Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać dowolny (ze 175), opracowany w projekcie kurs e-learningowy. W przypadku braku własnej platformy edukacyjnej, istnieje możliwość skorzystania z platformy  KOWEZiU.

Rekrutacja trwa od  2 lipca do 31 sierpnia 2012 r. O przyjęciu decydują: kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków uczestnictwa.  Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu Uczestnicy otrzymają drogą mailową do 5 dni po nadesłaniu formularza on-line. Szczegóły dotyczące pierwszego spotkania stacjonarnego zostaną przedstawione Uczestnikom na dwa tygodnie przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego.

Pytania dotyczące szkolenia proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj temat do forum