System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Rozporządzenie dotyczące dopuszczania programów i podręczników - podpisane

W dniu 21.06.2012 Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Jakie zmiany wprowadza to rozporządzenie? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Dodaj temat do forum