System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Co po gimnazjum? Szkoły zawodowe od 1 września

W Gazecie Wyborczej oraz w Super Ekspresie ukazały się dodatki informacyjno-promujące kształcenie zawodowe. Artykuły zamieszczone w dodatku są skierowane do gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz są skierowane do ich rodziców. Wersje elektroniczne tych dodatków są dostępne na stronie KOWEZiU. 

abc                abc-se

Dodaj temat do forum