System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Szkoły zawodowe bardziej popularne niż licea

W Bydgoszczy i Słupsku w nadchodzącym roku szkolnym będzie więcej uczących się w szkołach zawodowych niż w liceach. 
W ankiecie przeprowadzonej przez wydział oświaty w powiecie słupskim spośród 1302 gimnazjalistów aż 896 zadeklarowało, że idzie do technikum lub szkoły zawodowej. Czy to zmiana trendu wśród gimnazjalistów, chcących mieć zawód w ręku?

Czytaj więcej >>

Dodaj temat do forum