System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Oświatowe ABC. Co po gimnazjum? Szkoły zawodowe od 1 września

W dniu 27.04.2012 w Gazecie Wyborczej oraz w Super Ekspresie ukazały się dodatki informacyjno-promujące kształcenie zawodowe. 
Artykuły zamieszczone w dodatku są skierowane do gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz są skierowane do ich rodziców.

Wersje elektroniczne tych dodatków są dostępne na stronie KOWEZiU:
- dodatek do Gazety Wyborczej,
- dodatek do Super Ekspresu

Dodaj temat do forum