System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Poradnik dla autorów programów nauczania

W dniu 14.03.2012 na stronach KOWEZiU opublikowano poradnik dla autorów programów nauczania dla zawodu p.t.: "Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku". Poradnik przygotowano w formie instrukcji ułatwiającej zespołom autorskim przygotowanie programów nauczania dla zawodu do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poradnikiem (aktualizacja z dn. 26.03.2012).

Przejdź do artykułu na stronie KOWEZiU.

Zapraszam do dyskusji na naszym forum.

Dodaj temat do forum