System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

"Cyfrowa szkoła" i "cyfrowe podręczniki"

W styczniu 2012 ruszył pilotaż projektu „Cyfrowa szkoła” prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W ramach pilotażu 50 mln zł zostanie przeznaczone na sprzęt komputerowy. Dostaną go uczniowie i nauczyciele wyłącznie publicznych szkół podstawowych, ale nie tylko tych, które są pod zarządem gmin. Na udział w programie mogą liczyć też szkoły stowarzyszeń i fundacji. Pilotaż ma objąć głównie uczniów klas czwartych, zakłada, że będą korzystali ze sprzętu przynajmniej na pięciu lekcjach w tygodniu.
„Cyfrowa szkoła” to na razie pilotaż, jeśli się uda, rząd planuje od 2013 r. rozszerzyć program na wszystkie szkoły w kraju.

Wiadomo również, że w projekcie „Cyfrowa szkoła” MEN przeznaczy 45 mln z funduszy unijnych na powstanie elektronicznych podręczników (e-podręczniki). MEN planuje umieszczenie cyfrowych podręczników na bezpłatnej platformie na tzw. wolnych licencjach. Oznacza to, że państwo zapłaci za ich wyprodukowanie, a potem udostępni je bezpłatnie wszystkim uczniom i nauczycielom. Również z funduszy unijnych MEN planuje przeznaczyć 20 mln zł na szkolenia nauczycieli.

A czy w kształceniu modułowym są potrzebne podręczniki, czy może w zupełności wystarczają pakiety edukacyjne do zawodu?
Jak Państwo sądzicie, czy w nauczaniu modułowym można całkowicie odejść od kształcenia „na papierze” i uczyć wyłącznie z e-podręczników, czy też z elektronicznych pakietów edukacyjnych?
Czy nasze szkoły i nauczyciele są przygotowani do takiej formy kształcenia?

Zapraszam do dyskusji na naszym forum.

Jeżeli zainteresował Państwa temat cyfrowej szkoły i e-podręczników, polecam do przeczytania artykuły:
Do szkoły z tabletem w ręku. Rusza pilotaż rządowego programu "Cyfrowa szkoła", red woj, GW 27.01.2012
Będą cyfrowe podręczniki, Aleksandra Pezda, GW 07.03.2012

Dodaj temat do forum