System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Konferencje regionalne - jesień 2011

We wrześniu i październiku 2011 roku odbyły się 4 konferencje regionalne. Celem tych spotkań było podsumowanie cyklu konsultacji dla szkół biorących udział w projekcie i przygotowujących się do wdrożenia kształcenia modułowego. W konferencjach uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących ze wszystkich regionów.

więcej »

Dodaj temat do forum